>>---->
ตัวชี้วัด ม.2

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  เพื่อพัฒนาการทำงาน

2. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

3. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดคุ้มค่า

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐานที่ ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคมสิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

1. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี

2. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและรายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ

3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หรือ สนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง

4. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใข เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ค้นหาข้อมูล  และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

4. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

สาระที่ 4 การอาชีพ

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

1. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

2. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

3. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

 

 

โฆษณา

การสนทนา

One thought on “ตัวชี้วัด ม.2

  1. อยากเรียนการสื่อสารกันทางเฟรสบุ๊คค่ะ

    Posted by รัตนาพร แหวนดี | กรกฎาคม 16, 2012, 17:07

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

แบบสอบถาม

ผู้จัดทำ


เว็บไซต์โครงการ

มิถุนายน 2019
อา พฤ
« เม.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

เข้าชมแล้ว

  • 16,400 ครั้ง

RSS ข่าว เทคโนโลยี

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

RSS ข่าว IT

ประเทศที่เข้าชม

free counters

QR CODE

ลิงค์ เพื่อนร่วมรุ่น SM edu

Creative Commons

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
krufoncom โดย Panuwat Pongken อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ต้นฉบับ.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.facebook.com/krufoncom
โฆษณา
%d bloggers like this: